Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 39B
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@actum-finanse.pl, 91/ 820 11 11
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, nie dłużej niż 30 dni,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania oferty.

Jesteś zainteresowany? Wypełnij wniosek

Pożyczka hipoteczna dla firm przyznawana jest przy spełnieniu minimalnych wymagań. Umowa zawierana z firmą ACTUM jest czytelna i przejrzysta. Uważamy, że każda ze stron pożyczki musi czuć się bezpiecznie. Masz dodatkowe pytania? Chcesz skorzystać z naszej pożyczki? Zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia formularza kontaktowego.

Formularz pożyczki


    Wysyłając akceptujesz naszą politykę prywatności